1604223021.jpg

Top 10 cuốn sách mà bạn nên đọc

Người đăng: Nguyễn Hoàng Anh Ngày đăng: 01-01-2021 151 lượt xem

Dành cho những ai thích đoc sách giống như mình

Đây là những cuốn sách mà mình chắt lọc tìm kiếm lang thang trên các diễn đàn mạng để tìm hiểu nguồn sách.

Những cuốn sách này có thể phù hợp hoặc không phù hợp với các bạn, nhưng đơn giản là mình thích thì mình đọc mình post thôi

Cuốn 1: Đắc Nhân Tâm - Dale Carmegie

link: Nhấn

Cuốn 2: Cha Giàu Cha Nghèo - Robert Kyosaki

link: Nhấn

Cuốn 2: Khuyến học -Fukuzawa Yukichi

link: Nhấn

Cuốn 3: Sức Mạnh Của Thói Quen - Charles Duhigg

link : Nhấn

Cuốn 4: Đọc Vị Bất Kì Ai - David J.Lieberman

link: Nhấn

Cuốn 5: Người Bán Hàng Vị Đại Nhất Thế Giới - Og Mandio

link: Nhấn

Cuốn 6: Nghĩ Giàu Làm Giàu - Napoleon Hill

link: Nhấn

Cuốn 7: Tư Duy Nhanh và Chậm - Daiel Kahnerman

link: Nhấn

Cuốn 8: Nhà Giả Kim - Paulo Coelho

link: Nhấn

Cuốn 9: Đi Tìm Lẽ Sống - Viktor Frankl

link: Nhấn

Cuốn 10: Tôi Tài Giỏi Bạn Cũng Thế - Adam Khoo

link : Nhấn

Nếu bạn muốn tải full 10 cuôn sách thì nhấn Đây

Notes: Các cuốn mà minh đã đọc: Đắc Nhân Tâm, Cha Giàu Cha Nghèo, Khuyến Học.

 

 

Bài viết liên quan

Bình luận bài viết