1605451464.jpeg

Thuật toán K-means.

Người đăng: Nguyễn Hoàng Anh Ngày đăng: 15-02-2021 158 lượt xem

Thuật tóan K-means hay còn được gọi là thuật toán phân cụm K-means( K-means clustering ). Nó là phương pháp lượng tử hóa vector dùng để phân tích các điểm dữ liệu cho trước vào các cụm khác nhau. (theo wikipedia)

Khái niệm :

 • Thuật tóan Kmeans hay còn được gọi là thuật toán phân cụm K-mean.
 • Nó là phương pháp lượng tử hóa vector dùng để phân tích các điểm dữ liệu cho trước vào các cụm khác nhau. (theo wikipedia)

Thuật toán chi tiết:

Thuật toán k-means có thể được chia thành các bước như sau:

 • Bước 1: Tạo các trung tâm ngẫu nhiên

C(0) = {m(0)1 , m(0)2 , …, m(0)k}

 • Bước 2: Gán các điểm dữ liệu vào các cụm
 1. Với mỗi điểm dữ liệu, ta sẽ tính khoảng cách của nó tới các trung tâm (bằng khoảng cách Euclidean).
 2. Ta sẽ gán chúng vào trung tâm gần nhất. Tập hợp các điểm được gán vào cùng 1 trung tâm sẽ tạo thành cụm.

 • Bước 3:Cập nhật trung tâm
 1. Với mỗi cụm đã tìm được ở bước 2, trung tâm mới sẽ là trung bình cộng  của các điểm dữ liệu trong cụm đó.


 Tóm tắt thuật toán:  

Đầu vào: Dữ liệu XX và số lượng cluster cần tìm KK.

Đầu ra: Các center MM và label vector cho từng điểm dữ liệu YY.

 1. Chọn KK điểm bất kỳ làm các center ban đầu.
 2. Phân mỗi điểm dữ liệu vào cluster có center gần nó nhất.
 3. Nếu việc gán dữ liệu vào từng cluster ở bước 2 không thay đổi so với vòng lặp trước nó thì ta dừng thuật toán.
 4. Cập nhật center cho từng cluster bằng cách lấy trung bình cộng của tất các các điểm dữ liệu đã được gán vào cluster đó sau bước 2.
 5. Quay lại bước 2.

Ví dụ : 

Công ty A muốn đón hành khách. Công ty muốn gon hành khách về k địa điểm để tiện cho việc đón. Giả sử số hành khách là n = 7 và số địa điểm k = 2. Cho vị trí của 7 hành khách(trong không gian 2 chiều) laf: A(2,3), B(4,2), C(7,8), D(6,6), E(4,4), F(8,8), G(3,3). Hãy cho biết tọa độ 2 điểm đón hành khách và nên đón hành khách nạo tại mỗi địa điểm để việc đón khách là thuận tiện nhất.

Giải : 

Ta có cơ sở dữ liệu: 

Bảng cơ sở dữ liêu
OBJECT X Y
A 2 3
B 4 2
C 7 8
D 6 6
E 4 4
F 8 8
G 3 3

Cho điểm M(a;b) và điểm N(α;β). Khi đó khoảng cách giữa hai điểm M và N được tính theo công thức:

công thức tính khoảng cách giữa 2 điểm tọa độ

Chọn ra 2 điểm bất kỳ làm tâm của 2 cụm : C1 ≡ A và C2 ≡ B

Áp dụng công thức ta có: 

Lần lặp thức1

d(C, C1) = sqrt(50) > d(C, C2) = sqrt(45) như vậy thì C thuộc phân cụm C2.

Tương tự với các Object khác thì ta có : cụm C1(A, G) và cụm C2(B, C, D, E, F)

Kết thúc lần 1: 

ta cập nhật lại trọng tâm của 2 cụm với C1 = (x, y) = ((2+3)/2 , (3+3)/2) = (5/3 , 3) và cụm C2 = (x, y) = (29/5 , 28/5)

Lần lặp thứ 2:

Cập nhật khoảng cách từ các điểm tới trọng tâm của các cụm sau khi được cập nhật tại lần 1: 

d(A, C1) = 0,5 <  d(A, C2) = 3.8 => A thuộc cụm C1 

d(B,C1) = 1.8 < d(B, C2) = 2.14 => B thuộc cụm C1

d(C,C1) = 6,73 > d(C, C2) = 5.03 => C thuộc cụm C2

Tương tự với các Object còn lại thì ta được: cụm C1 = {A, B, E, G} và cụm C2 = {C,D,F}

Kết thúc lần lặp thứ 2: ta cập nhật lại vị trí của các trong tâm ( tương tự kết thức lần lặp thứ 1) và thực hiện tiếp theo lần lặp thứ 2  cho đến khi không có sự thay đổi về cụm các Object tồn tại ơ trong mỗi cụm thì kết luận


 • Trên đây là bài viết cá nhân của mình về thuật toán K-means có sử dụng taì liệu trên Wikipedia.
 • Nếu có sai sót mong mọi người góp ý phía dưới comment. 
 • Mình xin cảm on.

 

Bài viết liên quan

Bình luận bài viết