1603120067.png

Hướng dẫn sửa lỗi Update CSS trên Host xong Website vẫn chưa cập nhật

Người đăng: Nguyễn Hoàng Anh Ngày đăng: 19-01-2021 203 lượt xem

Khi bạn làm bất kì tại CSS hay JS mà trên Web vẫn chưa cập nhật được

Chào các bạn !

Đây cũng là lỗi mà mình gặp phải trong khi update code lên host hay cập nhật những thay đổi trên code sau đó load lại Web nhưng Web vẫn chưa cập nhật hoặc code chưa xác định thì có thể các bạn gặp phải các lỗi sau: 

  • Network/Css 

  • Trình duyệt của bạn

Đây là 2 lý do cơ bản mà mình gặp phải cũng như thường xuyên xảy ra. Để khắc phục các bạn nên: 

Network/Css

Lỗi này bạn chỉ cần : Chuột phải > chọn Inspect ( Ctril + Shift + I ) sau đó chọn Network > Css > Disable Cache rồi các bạn Load lại Web là được

Trình duyệt

Bạn chỉ cần Update lại trình duyệt :

  • Chrome : Help > About Google Chrome

  • Firefox: Help (Alt + H) > About Firefox

Bạn hãy tải một trình duyệt mới về và chạy trên đó:

Bài viết liên quan

Bình luận bài viết