Thuật toán

1605539161.jpg

THUÂT TOÁN QUINLAN.

Ngày đăng: 16-02-2021

Thuật toán Quinlan hay còn được gọi là thuật toán vector đặc trưng.

1605451464.jpeg

Thuật toán K-means.

Ngày đăng: 15-02-2021

Thuật tóan K-means hay còn được gọi là thuật toán phân cụm K-means( K-means clustering ). Nó là phương pháp lượng tử hóa vector dùng để phân tích ...