Blog

1604841467.jpg

Tôi làm được. I can do it.

Ngày đăng: 20-02-2021

1605142660.jpg

Độc thân thì như thế nào?

Ngày đăng: 12-02-2021

Có người hỏi tôi độc thân là như thế nào?

1604311818.jpg

Tình yêu là gì ?

Ngày đăng: 10-02-2021

Mình cũng chả rõ.

1604243020.jpg

Kỹ năng mềm cho bản thân

Ngày đăng: 01-02-2021

Những kỹ năng cần thiết cho sinh viên hay con người chuẩn bị bắt đầu vào một môi trường làm việc chuyên nghiệm mà mình tìm hiểu được...