Công nghệ

1699030545.jpg

Buff là gì trên Facebook? Cách buff trên Facebook 2023

Ngày đăng: 03-11-2023

1615953579.png

FrontEnd Là Gì? BackEnd Là Gì?

Ngày đăng: 17-03-2021

Nhằm giúp bạn có được cách nhìn tổng quát về Backend, lập trình viên Backend cũng như Frontend, Hosting Việt sẽ cùng bạn đi tìm lời giải Backend là gì...

1615951723.jpg

Front End là gì? Lập trình viên Front End giỏi cần kỹ năng gì?

Ngày đăng: 17-03-2021

Front End là cách gọi quy trình sử dụng các ngôn ngữ HTML, CSS, JavaScript thiết kế và xây dựng giao diện cho các trang web hoặc ứng dụng web để người...

1615949946.jpg

Vai trò của lập trình HTML, CSS và JavaScript trong việc xây dựng website ...

Ngày đăng: 17-03-2021

Lập trình HTML, CSS hay JavaScript là một trong những mã hóa không thể thiếu để tạo ra một trang web. Nhưng vai trò và nhiệm vụ của chúng là gì? Có th...

1604840653.png

LivePatch trên Ubuntu là gì? Nó có thực sự quan trọng không?

Ngày đăng: 08-02-2021

Livepatch cho phép bạn cài đặt một số cập nhật bảo mật kernel quan trọng mà không cần khởi động lại hệ thống của bạn....

1607179055.png

String Methods

Ngày đăng: 05-02-2021

Các phương thức xử lý chuỗi.

1604220736.jpeg

Thao tác với các file trong Python

Ngày đăng: 26-01-2021

Python cung cấp các xử lý cơ bản cho file.

1603120067.png

Hướng dẫn sửa lỗi Update CSS trên Host xong Website vẫn chưa cập nhật...

Ngày đăng: 19-01-2021

Khi bạn làm bất kì tại CSS hay JS mà trên Web vẫn chưa cập nhật được