1604220736.jpeg

Thao tác với các file trong Python

Người đăng: Nguyễn Hoàng Anh Ngày đăng: 26-01-2021 941 lượt xem

Python cung cấp các xử lý cơ bản cho file.

Xử lý tệp là một trong những vấn đề rất quan trọng trong Python.

Bài viết này mình xin tổng hợp các lệnh kèm theo cú pháp xử lý file:

Ngoài các chức năng: tạo mới, đọc, chỉnh sửa, xóa thì bên cạnh đó Python còn một số còn một số hàm điều khiển cơ bản mà mọi người rát hay dùng : 

File Handing Detail Notes
r (read) Mở file để đọc Lỗi khi file không tồn tại
r+ Mở file để đọc và ghi Giống với r
rb Mở file để đọc ghi định dạng nhị phân Giống với r
rb+ Mở file để đọc và ghi định dạng nhị phân Giống r
a (append) Mở file để bổ sung

Ghi thêm vào cuối file nếu file đó tồn tại

Nếu không tồn tại thì được tạo

a+ Mở file để đọc ghi bổ sung Giống với a
ab Mở file để bổ sung trong chế độ định dang nhị phân Giống với a
ab+ Mở file để đọc ghi bổ sung trong chế độ định dang nhị phân Giống với a
w(write) Mở file để ghi Nếu file chưa tồn tại thì tạo file mớidữ liệu trong file sẽ ghi mới
w+ Mở file để đọc và ghi Giống với w
wb Mở file đọc  trong định dạng nhị phân Giống với w
wb+ Mở file đọc ghi trong định dạng nhị phân Giống w
x Tạo file mới Lôi nếu file đó t
 

Notes: Nếu có vấn đề gì sai sót mong mọi người commet hoặc gửi mail cho mình. Mình xin cảm ơn

Lý do: Minh cũng đang học !

Bài viết liên quan

Bình luận bài viết