1607179055.png

String Methods

Người đăng: Nguyễn Hoàng Anh Ngày đăng: 05-02-2021 127 lượt xem

Các phương thức xử lý chuỗi.

 

txt = "welcome tO my Website: 14thfeb.com"

Methods Description Input Output
capitalize() Chuyển ký tự đầu tiền thành in hoa txt.capitalize() Welcome tO my Website: 14thfeb.com
casefold() Chuyển chuỗi về dạng in thường  txt.casefold() welcome to my website: 14thfeb.com
center() Di chuyển chuỗi về vị trí trung tâm txt.center()  

 

Bài viết liên quan

Bình luận bài viết